YÜZ GERME AMELİYATLARI 

Yüz germe ameliyatları oldukça etkili ve güvenilir yüz gençleştirme sağlarlar. Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan cilt ve cilt altı dokulardaki gevşemelere bağlı sarkmalar, hacim kaybına bağlı değişiklikler yüzümüzdeki tipik yaşlanma belirtilerine yol açan başlıca faktörlerdir.Yaşlanan bir yüzdeki en tipik görüntü, yanakların sarkması, burun kenarlarından ağız köşesine uzanan çizgilerin derinleşmesi, göz altında derinleşen oluklar ve alt çene kenarı ve boyun bölgesinin sarkmasıdır. Yüzünüzdeki yaşlanma belirtilerinin dağılımı ve ciddiyetine göre seçilen modern yüz germe teknikleri ile bu sorunlar ortadan kaldırılabilir.

Yüz germe ameliyatları ile ilgili hastaların en büyük korkusu doğal olmayan görüntüler ve iyileşme sürecinin uzunluğudur. Yüz germe ameliyatlarında amaç kişiye daha genç bir görünüm sağlamaktır. Yüz germe ameliyatlarında hedeflenen hastayı 10-15 yıl önceki yüzüne kavuşturabilmektir. Yüz yapsının değiştiği, doğal olmayan yüz germe ameliyatları başarılı ameliyatlar olarak yorumlanamaz. Doğru tekniklerin seçimi ile doğal ve kalıcı sonuçlar edle etmek mümkündür. Bu nedenle doğal olmayan sonuçları için kaygılanmak yersizdir. Her ameliyat sonrası olduğu gibi yüz germe ameliyatlarından sonra da belli bir iyileşme süreci kaçınılmazdır. Hastaların büyük çoğunluğunda rahatsız edici şişlikler ve morluklar 7-10. günlerde kaybolmaktadır. Bu nedenle hastalar 10-14. günlerden sonra normal sosyal hayatlarına rahatlıkla dönebilirler. Hastaların iyileşme sürecinde kendilerini bekleyen durumlar hakkında doğru bilgilendirilmesi bu dönemdeki sıkıntıları en az seviyeye indirir.

Özetle, doğru tekniklerin seçildiği, eğitimli ve deneyimli eller tarafından gerçekleştirilen yüz germe ameliyatlarında doğal ve kalıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür.

"Yüz germe ameliyatlarında kesiler saç içi ya da kulak önü arkası gibi doğal vücut kıvrımlarından yapıldığından kaliteli iyileşir ve rahatsız edici, görünür kesi izlerine yol açma olasılığı çok düşüktür...."

Yüz germe ameliyatlarında kesi saç içi,kulak önü ve kulak arkası bölgeden yapıldığından ameliyat izlerinin göze batma olasılığı çok düşüktür. Kesi izleri çok nadiren hastaları rahatsız edebilen bir durumdur ve sıklıkla 2 durumda ortaya çıkma olasılığı yüksektir: Kesilerin doğru yerden yapılmaması ve sigara içen hastalar..

Yüz germe ameliyatlarının başlıca 2 tipi vardır. Hastanın yüzündeki yaşlanma bulgularının yoğunluğu ve dağılımına göre uygun olan yöntem seçilmelidir. Yüz bölgesini 3 parçaya bölersek: Alın ve kaşların bulunduğu bölge üst yüz, göz altından ağız köşelerine uzanan bölge orta yüz ve alt çene kenarları ve boyun bölgesi ise alt yüz olarak adlandırılabilir. Yüz germe ameliyatları 1/3 üst yüz bölgesi ve göz kapaklarında gençleştirme sağlamaz. Bu bölgeler için seçilecek yöntemler alın germe, kaş kaldırma ve alt/üst göz kapağı ameliyatları(bleferoplasti)dır. Kişinin yaşlanma belritilerinin durumuna göre yüz germe ameliyatları ile birlikte uygulanabilirler. Yüz germe ameliyatlarının etkili olduğu bölge 2/3 alt yüz bölgesidir. 

Orta Yüz Germe: Orta yüz bölgesi yaşlanma bulgularının en erken ortaya çıktığı bölgedir. Yanakların sarkmasına bağll elmacık kemiği üzerindeki ideal dolgunluğun kaybolması, burun kenarından ağız kenarına uzanan çizgilerin derinleşmesi ve ağız köşelerinin sarkması bu bölgede ortaya çıkan en tipik yaşlanma bulgularıdır. Genetik ve yaşam tarzına bağlı olarak değişmekle beraber 35 yaşından ortasında belirginleşmeye başlarlar ve 40 lı yaşlardan tibaren rahatsız edici boyutlara ulaşabilirler. Orta yüz germenin amacı bu bölgede ortaya çıkan yaşlanma bulgularını ortadan kaldırmaktır. Orta yüz germe ameliyatlarında yapılan kesi kulak önü ve saç içinde yer alır. Kulak arkasına uzanan kesi yapılmaz. Ameliyat süresi daha kısadır. Sadece fazla ve sarkan cilt değil cilt altı dokularda gerilir. Bu tüm klasik yüz germe ameliyatları için geçerlidir. Sadece cildin gerildiği yüz germe ameliyatlarında sonuçlar idealden çok uzak ve kalıcılığı oldukça kısadır.Günümüzde çok nadir durumlar dışında sadece cildin gerildiği bir yüz germe ameliyatı yoktur.

Endoskopik Orta Yüz Germe:Özel aletler yardımıyla ve sadece saç içinden yapılan kesiler ile gerçekleştirilen modern bir yüz gençleştirme yaklaşımıdır. İzsiz yüz germe ameliyatı olarakta bilinir. Bu isim saç içinden yapılan kesilerin bıraktığı izlerin neredeyse hiç göze batmamasından dolayı verilmiştir. Özellikle cilt sarkıklığı fazla olmayan, hafif ve orta dereceli orta yüz yaşlanma bulgularından muzdarip hastalar için nispeten hızlı, çok etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

Tüm Yüz Germe: 2/3 alt yüz bölgesindeki yaşlanma bulgularının ortadan kaldırılmasında seçilecek yöntemdir. Özellikle, alt çene kenarında ortaya çıkan sarkmalara bağlı bu bölgenin ideal keskin hatıının kaybolması, boyun ve gıdı bölgesindeki sarkıklıklar var ise sadece orta yüz germe ideal sonuçları vermez. Bu nedenle, orta yüz yaşlanmasına alt yüz yaşlanma bulgularıda eşlik ediyorsa seçilmesi gereken yöntem tüm yüz germe olmalıdır. Kesi yerleri orta yüz germe ile aynıdır, ancak kesi kulak arkası ve arka saç çizgisine kadar uzanır. 

Yüz germe ameliyatlarından en iyi sonuçları elde etmek için tüm yüzün iyi analiz edilmesi önemlidir. İhtiyacı olan hastalarda, yüz germe ile birlikte uygulanacak ek girişimler ile çok daha tatmin edici yüz gençleştirme sonuçlarına ulaşılmaktadır...

Genetik özellikler ve çevresel faktörlere bağlı olarak yaşlanma bulguları yüzün belli bir bölgesinde daha belirgin ortaya çıkabilir. Yüz gençleştirme ameliyatlarında yüz bölgelerinin birbiri ile olan uyumu mutlaka göz önünde buludurulmalıdır. Yüz germe ameliyatlar alın ve göz kapaklar üzerinde etkili değillerdir. Bu iki bölge genç ve güzel görünen bir yüz için oldukça önemlidir. Göz kapakları ve alın bölgesinde yaşlanmaya bağlı deformiteleri olan hastalarda bu dikkate alınmayıp sadece yüz germe ameliyatı uygulandığında sonuçlar beklenenden daha az tatmin edici olabilmektedir. Özellikle yüz germe sonrası orta ve/veya alt yüzde etkin bir gençleşme sağlandığından, alın ve göz kapaklarındaki daha önce çok dikkat çekmeyen yaşlanma bulguları daha rahtsız edici bir hal alabilmektedir. Bu nedenle yüz gençleştirme ameliyatlarına karar verirken tüm yüz bölgelerinin birbiri ile olan uyumu iyi değerlendirilmeli ve yüz uyumunu en üsy seviyede tutacak kombine yaklaşımlar hastalara önerlimelidir. Böylece yüz germe ameliyatlarından elde edilecek sonuçlar çok daha iyi ve tatmin edici olur.Bu amaçla yüz germe ameliyatları ile birlikte aynı seansta yapılan endoskopik alın germe/kaş kaldırma ve alt/üst kapak bleferoplasti ameliyatları da yapılabilir.

Genel sağlık durumunuz iyi ise ameliyat saatinden birkaç saat önce hastanede olmanız yeterlidir. Güvenli ve konforlu bir genel anestezi için ameliyat öncesi en az sekiz saatlik bir açlık süresi gerekmektedir. Yatış işlemleriniz tamamlanıp odanıza alındıktan sonra ameliyat öncesi gerekli kan testleri için kan alınır. Test sonuçlarınız ile birlikte Anestezi uzmanı sizi odanızda ziyaret ederek anesteziye uygunluk açısından değerlendirir ve eğer gerek görürse ek tahliller ya da konsültasyonlar isteyebilir. Hastalarım 

"Yüz germe ameliyatları sonrası süreç oldukça konforludur. Hastaları en çok rahatsız eden ağrı değil, yüz bölgesinde ortaya çıkan şişlik ve morluklarıdır. Rahatsız edici şişlikler 3-5. günlerde, hafif morluklar ise 7-10. günlerde kaybolur..."

ameliyathaneye alınmadan önce muayene sürecinde yaptığımız planlara uygun olarak çizimlerini yaparım. Eğer muayene sırasında fotoğraflarını çekmediysem, ameliyat öncesi fotoğraflarını çekerim. Ameliyat öncesi belli açılardan çekilen fotoğraflar hem hastalarım ve hem de benim açımdan sonuçların değerlendirilmesinde en önemli yöntemdir.

Yüz germe ameliyatlarının süresi uygulanan tekniğe göre değişebilir. Endoskopik orta yüz germe ameliyatlarında ortalama süre 2 saattir. Tüm yüz germe ameliyatlarında bu süre 4 saattir. Eğer yüz germe ameliyatları ile birlikte endoskopik alın germe, kaş kaldırma ve gözkapağı estetiği ameliyatları da yapılacaksa bu süre ortalama 6-7 saat arasında değişebilmektedir. Ameliyat sırasında ve sonrasında kullanılan ilaçların etkisi ile hafif bir yorgunluk halsizlik gibi hislerinizin olması doğaldır. Ameliyat sonrası 3-4. saatlerde yemek yiyebilirsiniz. Birşeyler yedikten sonra kalkıp dolaşmanız istenir. Erken hareket ve ayağa kalkma kaliteli ve hızlı bir iyileşme süreci için en önemli adımdır.Hastanede yatış süresi genellikle bir gecedir.Ameliyat sonrası süreçte şişlik ve morluklar olabilir. Şişliklerin büyük çoğunluğu 3-5. günlerde geriler. Hafif morlukların geçme süresi 7-10. günler arasında değişebilmektedir. Ameliyat sonrası bandajlar 5. günde açılır. Hastalar 5. günden sonra banyo yapabilir. 7-10. günlerden sonra makyaj yapılabilir. 

Yüz germe ameliyatları sonrası ağrı çok fazla değildir ve basit ağrı kesicilere iyicevap verir.Hafif egzersiz ve aktivitelere (yürüyüş, hafif ağırlık kaldırma gibi) en erken3. haftada , daha aktif egzersizlere ise (jogging, diğer sporlar gibi) 6. haftadan itibaren başlanabilir.

Yüz germe ameliyatları hakkında detaylı bilgi ya da görüşme/muayene randevusu almak için 0(216) 688 8999 ve 0(530) 926 3418 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Randevu talepleriniz için webrandevu formunu da doldurabilirsiniz. Konu ile ilgili aklınıza takılan soruları iletişim formunu doldurarak sorabilirsiniz.

Lazer Uygulamaları

Lazer Uygulamaları Lightnum Lazer ile daha güvenli ve konusunda uzman ekibimiz ile lazer uygulamalar.

Görüşler

  • Çiğdem Öner C.

    Keşke lazer uygulamanızı daha önceden deneseydim :)

  • 1
  • 2
  • 3

İletişim

 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 0312 417 63 40    0312 417 63 41
 0312 418 19 08    0312 425 61 47
 Selanik Cad. No: 27/9  Kızılay-ANKARA

Sosyal Medya